Asistente

 • Padidinti šriftą
 • Šrifto dydis p/nutylėjimą
 • Sumažinti šriftą

Bonus

El. paštas Spausdinti PDF

BONUS – personalo valdymo, darbo laiko ir užmokesčio apskaitos programa, tinkanti įvairaus verslo ir dydžio įmonėms. Joje kaupiama ir apdorojama visa būtina ir naudinga informacija, susijusi su įmonės darbuotojais. Sistemoje pateikiamos priemonės ir metodai įmonės personalui valdyti, planuoti, analizuoti.

Remiantis tarptautiniais standartais, Lietuvoje sukurta sistema BONUS yra lanksti ir universali darbo laiko apskaitos, atlyginimo skaičiavimo ir personalo valdymo priemonė, integruojama su kitomis apskaitos programomis. Sistema BONUS pritaikyta tiek įprastinės, tiek ir specifinės veiklos poreikiams, siekiant minimizuoti personalo skyriaus darbuotojo darbo sąnaudas, supaprastinti rutinines operacijas ir padidinti jų efektyvumą bei pateikti įmonės vadovams patikimą, savalaikę ir kokybišką informaciją sprendimams priimti.

BONUS sistemą sudaro keturi tarpusavyje susiję moduliai, atitinkantys Lietuvos Respublikos įstatymus bei nutarimus – Personalas, Darbo užmokestis, Darbo laikas bei Pajamų deklaravimas.

BONUS programa yra nuolat tobulinama, prisitaikant prie rinkos poreikių bei technologinio vystymosi. Sistemos privalumai:

 • Maloni ir vientisa sąsaja su vartotoju. Sistema lengvai ir intuityviai valdoma.
 • Labai spartus vartotojo komandų vykdymas.
 • Programoje įdiegta Pagalba lietuvių kalba.
 • UAB „Labbis“ užtikrina sistemos palaikymą ir konsultavimą Jums rūpimais klausimais.
 • Įvykdyta vienoda užklausų tvarka, sistema pasižymi paieškos ir filtravimo funkcijų lankstumu.
 • Bonus sistemoje integruotos visos ataskaitos, reikalingos Valstybinėms institucijoms bei kitoms įstaigoms pateikti. Yra galimybė sugeneruoti ataskaitų formas pagal užsakovų pageidavimus.
 • Ataskaitos gali būti formuojamos Microsoft Excel, Microsoft Word formatais bei persiųstos elektroniniu paštu, nenutraukiant darbo su programa.
 • Pritaikytas kaštų centrų (raktų) principas darbo užmokesčio modulyje.
 • BONUS naudoja SQL ir Sybase duomenų bazių valdymo sistemas.
 • Tam, kad būtų užtikrintas BONUS apskaitos informacinės sistemos saugumas, visiems programos vartotojams yra suteikiami slaptažodžiai ir skirtingos įrašo peržiūros, įvedimo ar šalinimo teisės. Taip kiekvienas jų yra apsaugomas nuo tyčinio (netyčinio) duomenų sugadinimo ar sunaikinimo. Sistemai kurti naudojama saugi ir patikima duomenų bazės valdymo sistema, naudojant kliento-serverio technologiją, kuri palengvina informacijos rinkimo, saugojimo ir apdorojimo procesą.


  Abiejų BONUS programos modulių funkcinė struktūra panaši. Ją sudaro šie pagrindinio meniu punktai:

 • Darbo laikas, Darbo užmokestis ir Deklaravimas (arba Kartoteka modulyje Personalas). Pasirinkus vieną iš šių meniu punktų, galima atlikti įvairias operacijas, susijusias su darbo užmokesčiu, įvairiomis išmokomis, pajamų deklaravimu arba įvesti duomenis apie tam tikrą darbuotoją, pažymėti jo darbo eigą;
 • Registrai, kuriuose aprašomi palyginus dažnai naudojami standartiniai duomenys, reikalingi atliekant įvairias operacijas, peržiūrint ar analizuojant informaciją;
 • Ataskaitos, kur formuojamos įvairios ataskaitos įstaigoms (pagal šablonus, nustatytas arba laisvas formas);
 • Administratorius, kur galima pasinaudoti papildomomis funkcijomis, nustatyti programos veikimo parametrus, suformuoti ataskaitų šablonus ir pan.;
 • Langai. Šis meniu punktas yra aktyvus tuo metu, kai yra atvertas bent vienas veikimo langas. Jei tokių langų yra daug, patogu pasirinkti langą, kurio kompiuterio ekrane nesimato.

Darbo patogumui programos ekrane pateikti įrankių juostos mygtukai, kurie yra susieti su pagrindiniais veiksmais, atliekamais įvedant, formuojant ar apdorojant duomenis.